0,00 DKK
Gå til indkøbskurven
0

Du har ingen varer i indkøbskurven.

Købs- og licensvilkår

Generelle vilkår:

Betaling
Privatpersoner betaler med betalingskort på hjemmesiden. Pengene hæves først på din konto, når din bestilling er ekspederet. Transaktion med betalingskort foregår via en SSL-forbindelse. SSL er en sikkerhedsprotokol, som krypterer kortoplysningerne, så de ikke kan læses af uvedkommende. Oplysningerne bruges udelukkende til at få en godkendelse af betalingen hos PBS.

Alle offentlige institutioner modtager elektronisk faktura, såfremt vi er bekendte med EAN-nummeret. Der er mulighed for indtastning af EAN-oplysninger på vores bestillingsside.
Uddannelsesinstitutioner og andre offentlige institutioner, som ikke betaler via EAN-nr., får de bestilte varer leveret sammen med en faktura med 14 dages kredit.

Levering

Når du afgiver din bestilling på en hverdag inden kl. 14.30, sender vi dine bøger den følgende hverdag, hvis de er på lager. Vores leveringstider er generelt 2-5 hverdage. Bestiller du efter kl. 14.30, i weekenden eller på helligdage, behandler vi din bestilling førstkommende hverdag.
Du får adgang til websites, iBøger og eBøger ved hjælp af en eNøgle, som du modtager i en mail straks efter gennemført bestilling. Ved køb af skolelicens påregnes dog en ekspeditionstid på 1-3 hverdage.
Hvis du har bestilt flere varer, og vi kun kan levere en del af dem, vil vi foretage en dellevering og kontakte dig om levering af resten af din ordre.

Leveringsomkostninger

Levering i Danmark er gratis.
Kunder på Færøerne, i Grønland eller i det øvrige udland betaler forsendelsesomkostninger i henhold til postvæsenets gældende takster.

Reklamation

Ifølge købeloven har du 2 års reklamationsret fra den dag, du modtager varen. Hvis du modtager en vare, der ikke stemmer overnes med din bestilling, eller som er beskadiget ved modtagelsen, tager vi naturligvis den pågældende vare retur. Vi betaler alle omkostninger i forbindelse med returforsendelsen.

Hvis en vare er behæftet med mangler eller fejl, der ikke skyldes almen slitage, skal du ringe til os på 70 12 11 00. Derefter sender vi dig en returpakkeseddel, som du skal udfylde og sætte på pakken, når du returnerer varen. Når vi modtager den pågældende vare retur, vil vi enten fremsende en ny vare eller tilbagebetale varens pris efter aftale med dig.

Teknisk support

Har du brug for support til vores elektroniske udgivelser, kan du muligvis finde hjælp her. Hvis ikke, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 11 00.

Returret

Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med de varer, du har købt hos Systime, har du 14 dages returret. Forudsætningen for at kunne returnere varen er, at den er ubrugt og i salgbar stand.
Hvis der er tale om websites, iBøger og eBøger, er forudsætningen for returnering, at den tilhørende eNøgle ikke er blevet aktiveret.

Varerne returneres til:
Nordisk Bog Center
Att.: Returafdelingen
Bækvej 10-12
4690 Haslev


Fakturaen eller en kopi af fakturaen skal vedlægges sammen med de varer, der returneres. Hvis du kun returnerer en del af bestillingen, skal det markeres tydeligt på fakturaen.
Du skal selv betale returportoen, og du har ansvaret for varen under forsendelsen. Derfor kan det være en god ide at sende eventuelle returvarer som pakkepost - så har du nemlig postvæsnets kvittering.
Har du betalt med betalingskort, refunderer vi ca. 14 dage efter varen er kommet retur pengene til den konto, der er blevet brugt ved bestillingen. Har du returneret varer som skolekunde, krediterer vi skolens konto.

Som kunde er du i øvrigt omfattet af de rettigheder, der fremgår af forbrugeraftaleloven.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence - og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU land. Klage indgives her
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores email adresse systime@systime.dk.


Licensvilkår:

Indkøbte licenser skal aktiveres senest 1 år efter købsdatoen. Licenser der ikke er aktiveret senest 1 år efter købsdatoen, vil derefter være ugyldige.


Definition

Ved det licenserede forstås den via Internettet leverede online adgang til de af Forlaget Systimes produkter som Licenstager har købt licens til hos Forlaget Systime A/S.


Omfanget af Licensretten

Ved modtagelse af nærværende licensvilkår og betaling af de til licensen knyttede licensafgifter opnår Licenstager en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det licenserede, samt senere opdateringer i overensstemmelse med nærværende licensvilkår.
Alene de(n) bruger(e), Forlaget Systime A/S i henhold til nærværende licensvilkår har udstedt password/givet adgang til efter aftale med Licenstager er berettiget til at anvende det licenserede. Licenstager må ikke give tredjemand adgang til det  licenserede via online service, internet, intranet eller på anden måde, ligesom Licenstager ikke må videregive de(t) af Forlaget Systime udstedte password(s) til tredjemand. En bruger må alene foretage logon til det licenserede fra 1 pc ad gangen. Er Licenstager en virksomhed, offentlig eller privat institution, organisation, m.v. må Licenstager heller ikke give andre medarbejdere end de(n) bruger(e), Forlaget Systime har udstedt password/givet adgang til, adgang til det licenserede via online service, Internet, intranet eller på anden måde, eller videregive de(t) af Forlaget Systime udstedte password(s) til sådanne andre medarbejdere.
Licenstager er forpligtet til at sørge for, at Licenstagers medarbejdere/brugere er informeret om og overholder nærværende licensvilkår, samt respekterer Forlaget Systimes ophavsrettigheder.
Forlaget Systime er berettiget til – til enhver tid – at kontrollere, at nærværende licensvilkår overholdes.


Ajourføring

Forlaget Systime ajourfører løbende det licenserede.


Rettigheder

Forlaget Systime har ophavsret og enhver anden rettighed til det licenserede. Licenstager skal respektere Forlagets rettigheder og Licenstager er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af det licenserede til tredjemand.
Licenstager må ikke bryde eller ændre sikkerhedskoder eller på anden måde ændre i det licenserede.


Kopiering

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret, eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.


Ansvar og erstatning

Det licenserede gives i licens, som det er, uden nogen former for garanti.
Forlaget Systime vil bestræbe sig på at indholdsmæssige fejl og uhensigtsmæssigheder rettes løbende.
Forlaget Systime er ikke ansvarlig overfor Licenstager for indirekte skade eller følgeskader i forbindelse med brugen af det licenserede.


Force majeure

Ingen af parterne er ansvarlige overfor hinanden i tilfælde af force majeure hos en part eller dennes leverandører.


Opsigelse og ophør

Licensen er gældende, indtil licensen udløber i henhold aftale ved købstidspunktet
Løbende licenser kan af parterne opsiges senest 1 måned før næste aftalte faktureringstidspunkt, med mindre andet er specifikt aftalt.
I tilfælde af Licenstagers manglende overholdelse af licensvilkårne er Forlaget Systime berettiget til uden varsel og til øjeblikkeligt ophør at ophæve licensen.

 
Overdragelse

Licenstager må ikke overdrage, overføre, udleje, udlåne eller på anden måde overgive brugsretten til det licenserede til tredjemand uden Forlaget Systimes skriftlige accept.

 

OM COOKIES

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Hvad er cookies?

Kontakt
 

Skriv til os

systime@systime.dk
 

Ring til os

Telefon 70 12 11 00
 

Åbningstider

  • Mandag - torsdag: 8.00-16.00
  • Fredag: 8.00-15.30